Pasión por el trabajo bien hecho    


 
 

Serveis i consultoria IT per PIMES


Gestió de Projectes

Gestió de Projectes

Gestió directa de projectes i preparació de la documentació associada al mateix.

Formació de l'equip de projectes seguint directrius i bones pràctiques PMI (Project Management Institute), creació de les plantilles per a la documentació del projectes i seguiment de l'equip durant un període de temps a determinar.

Consultoria

Consultoria

Gestió del canvi.

Presa de requisits, selecció de l'eina més adequada, proveïdor, etc.

Gestió del proveïdor fins a tancament del projecte.

Revisió compliment LOPD.

Presentacions i reporting

Presentacions i reporting

Millora de continguts i aspecte de presentacions posant el focus en el que és important per als destinataris. Positivitzar els missatges.

Reporting i explotació de dades que ajudin la gestió del negoci

Formació

Formació

Formació en cohesió d'equips.

Preparació dels usuaris per a afrontar els canvis tecnològics i els canvis en els processos de producció i/o negocio.

Definició d'objectius segons metodologia SMART.

 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de
LinkedIn